zalety certyfikatów w skrócie

Nasi klienci zawsze kończą sukcesem etap wdrożenia certyfikatu i cieszą się nie tylko jego posiadaniem, ale przede wszystkim wieloma korzyściami, które niesie ze sobą wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania, czyli:

 

 • potwierdzeniem prestiżu i wiarygodności,
 • spełnieniem wymagań stawianych przez klientów i kontrahentów w odniesieniu do jakości,
 • wewnętrznym uporządkowaniem działalności,
 • zwiększeniem szans na pozyskanie dotacji – certyfikat jakości jest elementem branym pod uwagę przy ocenie wniosków,
 • zwiększeniem szans w kontraktowaniu do NFZ
 • jasnym podziałem kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych osób oraz
  komórek organizacyjnych,
 • ułatwieniem „wprowadzenia” nowego pracownika do organizacji,
 • zwiększeniem motywacji wśród personelu,
 • minimalizacją strat i kosztów,
 • zwiększeniem efektywności działania organizacji,
 • zwiększeniem szans na podpisanie kontraktów eksportowych
 • sprawniejszym zarządzaniem.

·