AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP (FEPW 1.2)

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP (FEPW 1.2)

Co to jest?

Działanie skierowane do MŚP mające na celu wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i robotyzacji procesów.

Na dzień składania wniosków należy mieć już przeprowadzony audyt technologiczny i diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, a także stworzoną na ich podstawie mapę drogową transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca powinien w ramach projektu wdrażać działania wynikające z opracowanej mapy drogowej.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Polski wschodniej tj. województwa:

 • podkarpackie
 • lubelskie
 • świętokrzyskie
 • podlaskie
 • warmińsko-mazurskie
 • mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (są to: m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)

Terminy

Nabór od 02.08.2023 do 08.11.2023.

Wysokość dofinansowania

Alokacja = 100 000 000 PLN

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych = 200 000 PLN

Max. Wartość dofinansowania projektu = 3 000 000 PLN

Max. Poziom dofinansowania = 85%

Przykładowe koszty kwalifikowalne

 • usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie mapy drogowej max. 70 000 PLN (wykonane przed złożeniem wniosku)
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych
 • nabycie oprogramowania/ innych wartości niematerialnych i prawnych (licencje, know-how itd.)
 • koszty robót i materiałów budowalnych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń o wartości nie przekraczającej 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych
 • usługi szkoleniowe

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do dotacji
 Do góry