KREDYT EKOLOGICZNY

Kredyt ekologiczny

KREDYT EKOLOGICZNY

Co to jest?

Jest to kredyt, który można zaciągnąć w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota kredytu to nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, a dotacja może pokryć aż do 70% zobowiązania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia.

Kto może z niego skorzystać?

  • mikro przedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć kredyt ekologiczny?

  • modernizacja infrastruktury produkcyjnej co skutkuje zwiększeniem oszczędności energetycznej procesów produkcyjnych
  • modernizacja nieruchomości
  • odnawialne źródła energii wraz z innymi ekologicznymi rozwiązaniami

Podjęcie przedsięwzięć finansowanych Kredytem Ekologicznym należy poprzedzić audytem energetycznym wskazującym zużycie energii. O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa, które po wdrożeniu nowych rozwiązań wykazały minimum 30% oszczędności energetycznych w porównaniu do pierwotnego pomiaru.

Łączny budżet przeznaczony na wsparcie proekologicznych działań będzie wynosił 460 mln euro.

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do dotacji
 Do góry