RAPID AKCELERATOR

Rapid akcelerator

RAPID AKCELERATOR

Co to jest?

To projekt wspierający rozwój przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Obejmuje on opracowane indywidualnie wsparcie modelu biznesowego, który jest powtarzalny i rentowny w postaci grantu, wsparcia eksperckiego oraz doradczego.

Dla kogo?

Program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie województwa łódzkiego, ale nie dłużej niż 24 miesiące.

Proces Inkubacji:

W trakcie tego procesu świadczone są usługi takie jak

  • scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów
  • szkolenia w zakresie m.in.: analiza ryzyka, analiza pozafinansowych zasobów posiadanych/niezbędnych do pozyskania, opracowanie harmonogramu dalszych działań, opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia

Projekt realizowany w ramach Inkubatora może otrzymać do 50 000 zł.

Proces Akceleracji:

Ten proces dzieli się na dwa pakiety usług:

1. AKCELERATOR

W tym pakiecie świadczone są usługi takie jak:

  • diagnoza możliwości rozwojowych
  • ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań
  • budowa ścieżek komercjalizacji
  • wycena rozwiązań

2. AKCELERATOR PRO

W tym pakiecie świadczone są usługi brokerskie dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany w ramach Akceleracji może otrzymać grant o wartości do 300 000 zł.

Na co można przeznaczyć wsparcie finansowe?

  • wynagrodzenie dla pracowników startupu, którzy uczestniczyli w Indywidualnym Programie Inkubacji i Akceleracji
  • zakup środków trwałych
  • zakup usług (w tym doradczych)
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do dotacji
 Do góry