SCIEŻKA SMART

Ścieżka smart

SCIEŻKA SMART

Co to jest?

Ścieżka SMART umożliwia finansowanie prac badawczo-rozwojowych, a także wdrożenie ich wyników na rynek. Na dotacje dla firm biorących udział w Ścieżce SMART przeznaczono 4,3 mld euro.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo
 • surowce i materiały
 • wartości niematerialne i prawne
 • koszty związane z zakupem/wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej
 • wynajem powierzchni do projektu/aparatury badawczej

Ważne informacje:

 • maksymalny poziom dofinansowania to 80% wartości projektów
 • duże przedsiębiorstwa wykonując moduł B+R muszą ponieść koszty kwalifikowalne w wysokości minimum 1 mln PLN
 • mikro i małe przedsiębiorstwa jeśli podejmą się wykonania modułu B+R muszą wykazać koszty kwalifikowalne na poziomie 20% całkowitych kosztów projektu
 • wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji projektu i jest wyznaczana na podstawie mapy pomocy regionalnej

Projekt obejmuje dwa moduły obligatoryjne oraz 5 modułów fakultatywnych

Moduły obligatoryjne:

 • moduł badawczo-rozwojowy; Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które doprowadzą do powstania innowacyjnych produktów lub usług.
 • moduł wdrożenie innowacji; Wdrażanie wyników własnych prac B+R lub prac zakupionych.

Dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obowiązkowy. Przedsiębiorstwa MŚP mogą wybrać, czy modułem obowiązkowym będzie dla nich moduł badawczy czy wdrożeniowy, czy też zrealizują oba.

Moduły fakultatywne:

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do dotacji
 Do góry