METODY OPTYMALIZACJI PROBLEMÓW MARSZRUTYZACJI

Metody optymalizacji problemów marszrutyzacji

METODY OPTYMALIZACJI PROBLEMÓW MARSZRUTYZACJI

Spółka specjalizująca się w kompleksowych wdrożeniach dedykowanych rozwiązań mapowych w branżach takich jak transport, logistyka, telekomunikacja, retail itp. wyraziła chęć zrealizowania projektu w konkursie POIR 1.1.1: Badania przemysłowe u prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Za cel postawiono opracowanie nowatorskich metod optymalizacji bogatej rodziny problemów rozwózkowo-zwózkowych z dodatkowymi ograniczeniami opisywanymi jako rich VRP lub rich PDP. Przedsiębiorstwo stworzyło produkt, który jest najbardziej zaawansowanym narzędziem z zakresu rozwiązywania problemów marszrutyzacji, który umożliwił optymalizację transportu minimalizując koszty dla zadań związanych z rozwiezieniem towarów z wykorzystaniem określonej floty i przy uwzględnieniu różnych ograniczeń.

Na opisany projekt udało się pozyskać 4 697 463,50 PLN dofinasowania.


By dowiedzieć się więcej o poszczególnych sukcesach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do sukcesów
 Do góry