WDROŻENIE PRAC B+R

Wdrożenie prac B+R

WDROŻENIE PRAC B+R

Jedna z firm postanowiła wprowadzić na rynek ulepszone produkty, które były rezultatem prac B+R.

Produkty te były innowacyjne na rynku międzynarodowym, a były nimi mieszanki kruszywa betonowego uzyskanego metodą recyklingu z popiołami węgla brunatnego i kamiennego wykorzystywanych jako stabilizacja gruntów pod budownictwo drogowe, przemysłowe czy również mieszkaniowe.

Na realizację projektu firma otrzymała 1 581 800,00 PLN dofinansowania w działaniu RPO WŁ 2.3.1: Innowacje w MŚP.


By dowiedzieć się więcej o poszczególnych sukcesach przeczytaj nasze artykuły! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  Wróć do sukcesów
 Do góry