Subject = "Wizytówka firmy ".COMPANY_NAME; //odczyt tresci wizytówki z bazy $res_wizyt = mysql_query("SELECT wizytowka FROM wizytowka WHERE id_wizytowka=1 LIMIT 0,1")or die("BLAD ".mysql_error()); list($wizyt) = mysql_fetch_row($res_wizyt); $fotoName="img/logo.gif"; $mail->AddEmbeddedImage($fotoName, 'my-photo', '', 'base64' , 'image/gif'); $text_body =' '; $text_body .=''; $text_body .=''; $text_body .=''; $text_body .='
grupa akson
'.$wizyt.'
'; //$res_mail = mysql_query("SELECT adres_kontakt FROM adres_kontakt WHERE id_adres_kontakt=1 LIMIT 1")or die("BLAD ".mysql_error()); //list($e_mail) = mysql_fetch_row($res_mail); $mail->Body = $text_body; $mail->AddAddress($_POST['email_wizyt'] , COMPANY_NAME); if(!$mail->Send()) { $wyslany_email=false; $info_wizytowka = "
Wysłanie wizytówki nie powiodło się.
"; }else{ $wyslany_email=true; $info_wizytowka = "
Wizytówka została wysłana na podany adres.
"; } // Clear all addresses and attachments $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); } } ?> '; ?>

Twoja Firma siÄ™ rozrasta?
Codziennie do Twoich drzwi pukajÄ… nowi klienci?
Czujesz, że dotychczasowe rozwiązania już nie wystarczają?
Pragniesz, by Twoi klienci byli gotowi zapÅ‚acić wiÄ™cej niż dotychczas za wspóÅ‚pracÄ™ z TobÄ…?

 

Jesli odpowiedziałeś "TAK" przynajmniej na jedno z tych pytań, to znaczy, że Grupa Akson powstała właśnie dla Ciebie.

 

Zapoznaj siÄ™ z naszÄ… ofertÄ… szkoleniowÄ… i consultingowÄ…, pomyÅ›l jak można wykorzystać nasze umiejÄ™tnoÅ›ci i doÅ›wiadczenie do realizacji Twoich celów biznesowych.

 

Nasi Klienci obdarzają nas zaufaniem ponieważ:

2008){ $rok_do= " - ".$rok.""; } else { $rok_do =""; }?>